Instrukcja Montażu Eko-Plus

Przygotowanie podłoża

Za pomocą palików i sznurka należy wytyczyć kształt powierzchni, którą przygotowujemy do wyłożenia kratką trawnikową.

Następnie należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu. Po usunięciu wierzchniej warstwy gruntu wypełniamy teren dobrze przepuszczalną mieszanką żwirową, tłuczniową bądź suchym betonem, całość zagęszczamy. Dla lepszej stabilizacji tej warstwy można uprzednio teren inwestycji wyłożyć włókniną budowlaną lub geowłókniną.

Grubość warstwy nośnej zależy od charakteru planowej powierzchni. Przygotowane podłoże należy wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym). Na tak przygotowaną powierzchnię nanosimy około 5 cm podsypki wyrównawczej” (tą warstwę nanosimy bezpośrednio na zagęszczoną powierzchnię lub na rozłożoną włókninę /geowłókninę).

 

Konstrukcja nawierzchni

A. Warstwy podbudowy w technologii stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102:1997 lub podbudowy z tłucznia kamiennego wg PN-S-96023:1984 oraz wg WT-4 2010.

B. Podsypki wyrównawczej o grubości do 0,05 m piaskowej lub piaskowo żwirowej o uziarnieniu D ≤ 4 mm wg PNEN 13242 +A1:2010.

C. Warstwy wierzchniej zbudowanej z kratki trawnikowej wypełnionej:
• ziemią z obsiewem nasionami traw, lub
• kruszywem 4/8 lub 8/16 mm wg PN-EN 13242+A1:2010, lub
• humusem w 100%

 

Układanie kratek trawnikowych

Układanie kratki rozpoczynamy od rogu inwestycji, pozostawiając dylatację 2-5 cm od krawędzi. Po jej ułożeniu wypełniamy ziemią czy kruszywem:

A. Kratka trawnikowa 500 x 500 mm zawiera gniazda żeńskie (kółko) oraz zaczepy męskie (bolec). Bok kratki trawnikowej męski z bolcami wkładany jest w bok żeński.

B. Kratka trawnikowa 600 x 400 mm posiada z jednej strony wystające zawiasy, które łączą się na „klik” z drugą stroną kratki nieposiadającą tego łączenia.

Nawierzchnia z kratki trawnikowej z wypełnieniem kruszywem oraz przy niezwiązanej podbudowie z ograniczoną zawartością frakcji drobnych, spełnia rolę nawierzchni przepuszczalnej. Należy zwrócić uwagę na warunki odprowadzenia wody z nawierzchni ułożonej z kratki trawnikowej.

Wysokość wypełnienia kratki trawnikowej ziemią powinna być taka, aby znajdowała się ok. 0,5 cm poniżej jej górnej krawędzi, co zabezpiecza korzenie traw przez rozjeżdżeniem. Podczas zasypywania kratki trawnikowej kruszywem, ścianki kratki powinny być całkowicie zasłonięte. Po czasie, gdy wypełnienie ulegnie konsolidacji należy je uzupełnić.

Nawierzchnia z kratki trawnikowej może być ograniczona betonowym krawężnikiem, obrzeżem, listwami lub rzędem kostek brukowych itp. Minimalna temperatura zewnętrzna w jakiej zaleca się montaż nawierzchni z kratki trawnikowej to co najmniej 5°C.

Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami zawartymi w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przypisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w budownictwie komunikacyjnym.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl