Instrukcja Montażu NatanPlast

INSTRUKCJA MONTAŻU

WARUNKI UŻYTKOWANIA:

Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania krata powinna zostać zabudowana w sposób zgodny z wykonanym wcześniej projektem budowlanym, uwzględniającym warunki geologiczne podłoża. Wysokość i parametry podbudowy powinny zostać dobrane w odpowiedni sposób do rodzaju i przeznaczenia nawierzchni. Podbudowę najlepiej wykonać z klińca i solidnie utwardzić aby zapobiec występowaniu kolein.

Gdy gleba posiada ograniczoną chłonność należy wykonać dodatkowe odwodnienie w celu zachowania powierzchni przepuszczalnej. Powierzchnia ekokrat powinna zostać wypełniona nawierzchnią trawiastą lub kamienną. Podczas użytkowania pamiętaj o podstawowych warunkach koniecznych dla prawidłowej eksploatacji:

  • wypełnienie ekokrat powinno być powyżej nawierzchni kraty o minimum 15mm,
  • nie eksploatuj nawierzchni z ekokraty niezgodnie z jej parametrami technicznymi,
  • pamiętaj o konserwacji i pielęgnacji nawierzchni oraz wypełnieniu krat.

 

MONTAŻ:

Poniżej przedstawiamy podstawowe zalecenia montażu krat wraz ze szczegółowymi instrukcjami, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

- tworzywo sztuczne, z którego jest wykonana krata pod wpływem temperatury charakteryzuje się rozszerzalnością cieplną. Dlatego należy wykonać dylatacje około 2-3cm wokół zewnętrznych krawędzi oraz minimum co 10mb długości ułożonej kraty,

- układanie kraty powinno następować gdy minimalna temperatura zewnętrzna jest wyższa niż +5 st.C.,

- kraty należy wyplenić natychmiast po ułożeniu,

- powierzchnia kraty musi być całkowicie zakryta kruszywem/torfem. Podczas montażu należy delikatnie zagęścić wypełnienie, a wszystkie powierzchnie luźne między ściankami powinny zostać wypełnione

- podczas układania kraty mieszaj jej warstwy z poszczególnych palet, ma to związek z możliwymi odchyłkami rozmiarowymi poszczególnych krat na każdej palecie.

- górna powierzchnia karty powinna być na równo z otaczającym podłożem (krawężnik najazdowy, obrzeże, kostka brukowa),

- dla powierzchni przemysłowych stosuj rozwiązanie zgodnie z warunkami geologicznymi, projektem budowlanym oraz rozwiązaniami, które przewidują normy budowlane.

 

INSTRUKCJA PODBUDOWY

Kraty serii N

*opcjonalnie

III. Wypełnienie krat

- Wypełnienie kruszywem ( Kraty wypełnić można tłuczniem, grysem, żwirem, kamieniem dekoracyjnym na wysokość 1-2 cm powyżej górnej krawędzi kraty.)

- Wypełnienie trawiaste ( Kraty wypełnić można ziemią, torfem, humusem, piaskiem następnie obsiać trawą, przed oddaniem nawierzchni do użytku trawa powinna się dobrze ukorzenić.)

II. Układanie krat

Proces układania należy zacząć w narożniku, pamiętając aby zaczepy kraty zwrócone były w kierunku układania kolejnych krat. Do zaczepów krat należy dosunąć/ nałożyć koleją kratkę i docisnąć w dół (np. lekki młotek gumowy lub nacisk stopą) aż do momentu "kliknięcia" zaczepu. 

Kraty można przycinać za pomocą piły bądź szlifierki kątowej w celu wykonania skosów lub odcinek. 

Należy pamiętać aby krata nie była ułożona na "sztywno" np. między obrzeżami bądź pozostałymi nawierzchniami (zachować luz minimum 2 cm, który będzie niwelował ewentualną rozszerzalność cieplną materiału).

I. Podłoże, warstwa nośna i warstwa wyrównująca

Usuwamy wierzchnią warstwę gruntu, następnie wykonujemy warstwę nośną z tłucznia
o odpowiedniej grubości i zagęszczamy. Sugerowana grubość podbudowy wynosi:

  • od 20 do 30 cm dla lekkiego ruchu kołowego (samochody osobowe)
  • od 40 do 50 cm dla ciężkiego ruchu kołowego (samochody ciężarowe i pojazdy specjalne (np. straż pożarna.))

Opcjonalnie można zastosować geowłókninę dla oddzielenia warstwy nośnej z warstwą wyrównującą, zapobiegnie ona przemieszaniu się warstw podbudowy. Następnie wykonujemy warstwę wyrównują- cą z pospółki/piasku z drobnym żwirem o grubości około 2-3cm.

 

INSTRUKCJA PODBUDOWY

Kraty Multigravel

*opcjonalnie


III. Wypełnienie krat

- Wypełnienie kruszywem (Kraty wypełnić można tłuczniem, grysem, żwirem, kamieniem dekoracyjnym na wysokość 1-2 cm powyżej górnej krawędzi kraty)

- Wypełnienie trawiaste (Kraty wypełnić można ziemią/torfem/humusem/piaskiem następnie obsiać trawą, przed oddaniem nawierzchni do użytku trawa powinna się dobrze ukorzenić.)

II. Układanie krat

Proces układania rozpocząć należy w narożniku, pamiętając aby "oczka" kratek zwrócone były w kierunku układania/zakładania kolejnych krat. Do oczek krat należy nałożyć kolejną kratkę i docisnąć w dół (nacisk stopą lub błotkiem gumowym) aż do momentu wbicia szpilki w dolnej części kraty w oczko.

Kraty można przecinać za pomocą piły bądź szlifierki kątowej w celu wykonania skosów bądź docinek.

Należy pamiętać aby krata nie była ułożona na „sztywno" np. miedzy obrzeżami bądź pozostałymi nawierzchniami (zachować luz minimum 2 cm który będzie niwelował ewentualną rozszerzalność cieplną materiału).

I. Podłoże, warstwa nośna i warstwa wyrównująca

Usuwamy wierzchnią warstwę gruntu, następnie wykonujemy warstwę nośną z tłucznia o odpowiedniej grubości i zagęszczamy. Sugerowana grubość podbudowy wynosi: od 20 do 30 cm dla lekkiego ruchu kołowego (samochody osobowe, ruch pieszy, ścieżki, itp.)

Opcjonalnie można zastosować geowłókninę dla oddzielenia warstwy nośnej z warstwą wyrównującą, zapobiegnie ona przemieszaniu się warstw podbudowy.

Następnie wykonujemy warstwę wyrównującą z pospółki/piasku z drobnym żwirem o grubości około 5-7cm.

 

KONSERWACJA:

Rozwiązania budowlane z zastosowaniem sytemu wzmacniania nawierzchni za pomocą krat to bardzo estetyczne i trwałe rozwiązanie, dla zielonych i ekologicznych powierzchni nośnych, przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych. Ze względu na specyfikę wyrobu, jego budowę oraz materiał, z którego został wykonany należy przestrzegać zasad użytkowania. W ten sposób nie doprowadzisz do trwałych uszkodzeń nawierzchni lub możliwych niebezpieczeństw będących ich bezpośrednim następstwem.

Nie dopuszczaj do użytkowania nawierzchni dla poniższych przypadków i zachowaj środki zaradcze w postaci napraw/uzupełnień/wyeliminowania przyczyny uszkodzeń:

→ powierzchnia kraty nie jest prawidłowo wypełniona i zagęszczona powyżej 15mm górnej krawędzi. W przypadku złego wypełnienia i zagęszczenia koła przejeżdzających i manewrujących pojazdów mogą doprowadzić do zniszczenia i rozerwania ścian nośnych kraty.

→ niewłaściwe użytkowanie przez pojazdy doprowadzi do tzw. zmęczenia mechanicznego materiału,

→ na powierzchni ekokraty wystąpią mechaniczne uszkodzenia powierzchni,

→ poszczególne kraty nawierzchni są wybrzuszone, „klawiszują” i sa wyraźnie podniesione od podbudowy.

→ dla terenów zielonych, w których wypełnieniem jest trawa nie dopuszczaj do zbyt intensywnej eksploatacji nawierzchni, stosuj specjalne trawy kępowe charakteryzujące się: wolnym wzrostem, odpornością na niskie temperatury, silnym systemem korzeniowym i niskimi wymaganiami glebowymi.

→ nie dopuszczaj do przesuszenia nawierzchni trawiastej, szczególnie w okresie wstępnego ukorzeniania się trawy oraz podczas użytkowania w wysokich temperaturach. (nie podlewaj w pełnym nasłonecznieniu)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl